3 HABITATGES ENTRE 2 MURS

obra
2022
Habitatges / Projectes

3 HABITATGES PLURIFAMILARS
lloc / Barcelona
client / Hezecugat
superfície / 450m²

En un carrer estret del barri de Sants de Barcelona, enmig d’edifici d’habitatges i locals industrials en reconversió , s’insereixen entre dos mitgeres de gran alçada tres habitatges en dúplex. Una façana composta de mòduls de malla metàl·lica teixida i d’alçades decreixents, filtra i protegeix els habitants dels vis-a-vis del carrer i tamisa la llum del sud. Els habitatges es dissimulen des del carrer. Es relacionen i s’obren a través del pati centra. S’aboquen tímidament a l’interior de l’illa. Els filtres metàl·liques a sud i nord qualifiquen els espais interiors a traves de les ombres i la llum filtrada i permeten una gran generositat de  que contraposen a la tensió d’aquesta parcel.la llarga i estreta