3 HABITATGES ENTRE 2 MURS

obra
2020
Habitatges / Projectes

3 HABITATGES PLURIFAMILARS
lloc / Barcelona
client / Hezecugat
superfície / 450m²

En un carrer estret del barri de Sants de Barcelona, enmig d’edifici d’habitatges i locals industrials en reconversió , s’insereixen entre dos mitgeres de gran alçada tres habitatges en dúplex. Una façana de gelosia ceràmica filtra i protegeix els habitants dels vis-a-vis del carrer i tamisa la llum del sud. Els habitatges es dissimulen des del carrer , es relacionen i s’accedeixen a través del pati central i s’obren al pati d’illa a través de balconades. La gelosia es contrau o es dilata segons els usos i projecta ombres en els espais de vida a través de façanes completament vidriades que capturen la llum fins al cor d’aquesta parcel.la llarga i estreta.