ESPAI D’ART

estudis
2021
Comoditats / Habitatges / Projectes

RENOVACIO D’UN HOTEL PARTICULAR – GALLERIA D’ART, TALLER I HABITATGES
lloc / Villeneuve de Berg (FR)
client / Privat (FR)
superfície / 388m²

El centre urbà de Villeneuve de Berg, antiga fortalesa reial, està constituït per un mallat de carrers on els hotels particulars del s. XVII testimonien de la importància de la vila i del seu origen noble i burgués. El projecte recupera un hotel abandonat a través de la implantació de diversos  programes que s’hi juxtaposen: habitatges, taller d’art i espais d’exposició. La reconquesta del pati central de l’edifici i retrobar el funcionament tipològic original esdevenen els 2 reptes majors de la proposta. El pati, buit al voltant del qual totes les peces s’articulen, esdevé el cor del projecte a través d’una triple funció: gestió de l’accessibilitat, relació entre programes i il·luminació dels espais. Els programes, del més públic al més privat, s’estratifiquen en diferents nivells retrobant l’esperit inicial de l’hotel particular tot al voltant de la llum.