EUROPAN 11

concurs - mencio honorable
2011
Projectes / Urbanismo

programa/ PLA URBA
lloc / PORVOO, FINLANDIA
client / EUROPAN SUOMI FINLAND
superficie / 180.000m² SOBRE 82Ha
en col.laboracio / THIBAUT BOURGADE, ALEXANDRE DUBURE

 

schémas-zones

plan-masse

schéma-nature

 

 

schéma-phasage

 

 

axos

 

 

image-01

 

 

PVO_3-panneaux

 

 

Com preservar la identitat del bosc que bordeja el riu de Porvoo, tot planificant un nou barri de prop de 3000 habitants? És possible que les qualitats d’un paisatge espectacular i generós reveli noves formes d’habitar la ciutat, i recíprocament? La proposta d’intervenció sobre aquest paisatge es fonamenta en aquest principi : aquí i més que enlloc més, un equilibri entre ciutat i natura s’ha de trobar. El projecte neix de la matriu urbana existent, caracteritzada per la interpretació de fragments urbans densos, i de vastos espais naturals al cor de la estructura urbana. L’habitat i el seu entorn es defineixen mútuament a través d’un llarg procés de densificació i d’interapropiació.