HABITATGES MODULABLES

estudis
2021
General / Habitatges / Projectes

9 HABITATGES
lloc / Chazay d’Azergues (FR)
client / Habitat & Humanisme
superfície / 610m²
en col·laboració / CTA

La densificació d’una parcel·la és l’oportunitat de reflexionar a la configuració dels buit i com aquests poden crear la relació entre els diferents plens que l’integren. Així, el projecte proposa el fraccionament del programa en tres edificis idèntics, articulats entorn d’un jardí compartit, veritable cor vegetal preexistent. Cada edifici esta constituït per una base quadrada permetent de manera eficient la divisió en gran unitat de vida o dues petites unitats de vida juxtaposades. Una punta en angle gestiona la relació amb la parcel·la, els seus límits i l’edifici preexistent, marca l’accés i acull les circulacions verticals. L’asimetria de la coberta permet completar d’oferta tipològica aprofitant el volum sota teulada. L’operació pot variar així de 6 a 11 unitats d’habitatges plurifamiliars tot integrant-se en el teixit que l’envolta compost de cases unifamiliars.