LE SET

concurs
2017
Habitatges / Projectes

60 HABITATGES COL·LECTIUS
lloc / Echirolles (FR)
client / Isere Habitat
superfície / 4.370m²
en col·laboració / RDAA

Última peça d’una operació en tres fases, la primera intenció del projecte és proposar als futurs habitants una riquesa d’usos, d’escales d’hàbitat i de mixticitat, tot respectant el context existent i les decisions urbanes dels projectes precedents. Tres tipologies s’articulen en el complexe: habitatge col•lectiu, mixte i habitatge individual. La riquesa del projecte neix de la varietat de tipologies, d’accessibilitat, de nivells de privacitat, d’espais col•lectius i privats i de l’articulació d’aquests diferents elements en una mateixa parcel•la. Més enllà d’una simple juxtaposició de programes, es tracta de mesclar els usos en una operació emblemàtica i unitaria on la qualitat dels espais comuns beneficii el conjunts dels futurs habitants.