RESTAURANT, COMERÇ I HABITATGES

ESTUDIS
2022
Comoditats / General / Habitatges / Projectes / Urbanismo

RENOVACIO I AMPLIACIO D’UN COMERÇ I FONDA
CONSTRUCCIO DE 4 HABITATGES I URBANITZACIO DE L’ESPAI PUBLIC
lloc / Saint-Georges-Haute-Ville (FR)
client / Municipi de Saint-Georges-Haute-Ville (FR)
superfície / 600+1400m²
en col·laboració / Link

Primera pedra d’un pla estratègic que anticipa l’evolució del municipi els propers 20 anys, el projecte s’inscriu en una reflexió urbana ample: com iniciar, a través de la implantació de plens i buits que els penetren, una nova dinàmica de centre urbà, incitant als habitants a re-apropiar-se un mallatge d’espais re-qualificats? L’extensió de l’edifici actual està concebuda com una gran coberta que s’ancora a l’existent tot creant una porxada protegida al Sud. Aquesta gran fulla cobreix i aixopluga la fonda i guia els recorreguts i les mirades cap a l’interior de l’illa i el nou programa d’habitatges. Des de la plaça-esplanada, espai central de la vila, el buit central de l’edifici deixa percebre i  accedir al verger, espai comú als dos programes. Nova interioritat compartida, és el primer gra d’un rosari de placetes que articularan futurs usos a venir.