RESTAURANT I OFICINES

concurs
2021
Comoditats / Projectes

RESTAURANT I 2 PLANTES D’OFICINES
lloc / Saint-Laurent-d’Agny (69)
client / Saint-Laurent-d’Agny (69)
superfície / 890m²
en col·laboració / Link

Situat al cor històric i en l’articulació de tres places amb l’eix urbà major, el projecte funciona com una peça urbana que acompanya les dinàmiques d’aquest espais lliures, proposant relacions privilegiades entre cadascun d’ells i els programes que s’implanten. Es tracta de proposar una arquitectura mesurada, que integra els diferents nivells de relacions entre públic i privat, tot composant amb el to, l’escala i la identitat dels elements constitutius del teixit urbà on s’insereix. Així, l’edifici es presenta com una construcció de mineralitat afirmada que retroba en la seva composició l’expressió elemental de la seva construcció i afirma el seu caràcter públic per la generositat dels seus buits que contrasten amb les escales domestiques que l’envolten.