RESIDENCIA UNIVERSITARIA VIRICEL

concurs
2018
Comoditats / Projectes

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 114 HABITACIONS
lloc / Lyon 6 (FR)
client / Sahlmas
superfície / 2 880m²
en col·laboració / Z Architecture
empresa / Eiffage construction

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est E02_Frontal_07_eclairci.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Viricel_plan-etage-courant_R3-1.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Viricel_plan-RDC-1.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est E01_Corner_09_eclairci.jpg.

Situada al cor del barri 6 de Lyon, la residencia universitària Viricel preveu recuperar una antiga residencia d’acollida social, on la façana portant de mòduls prefabricats i l’estructura interna de murs portants en condicionen les intervencions. El projecte, que s’haurà de treballar com una “trama sobre trama”, aprofita aquest condicionant per a proposar una reinterpretació contemporània de les composicions històriques de les façanes lioneses: el sòcol petri s’afirma, la façana retroba una regularitat de ritme i la proporció del buit i ple s’equilibra. La trama prefabricada inicial s’esvaeix i una lectura horitzontal remarcada per línies d’ombra s’afirma. Lleugeres inclinacions dels brancals puntuen els buits i fan relliscar la llum segons cada orientació.